Dokumenty tłumaczone przysięgle:

Francuskie:

Statuts

Extrait RCS

Proces-verbal de l'Assemblee

Contrat de travail

Contrat de prestation de services

Contrat de distribution

Contrat de vente

Procuration / Pouvoir

Annexes du Moniteur Belge

Prospectus d'investissement

Arret de la Cour de cassation

Arret de la Cour d'Appel

Jugement de divorce

Certificat de non-appel

Signification

Directive

Reglement

Acte de mariage

Bulletin no 1

Certificat d'immatriculation 

Polskie:

Statut

Umowa spółki

Odpis KRS

Pełnomocnictwo

Wyrok Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Wyrok Sądu Okręgowego

Wyrok Sądu Rejonowego

Zaświadczenie o niekaralności

Umowa sprzedaży

Umowa o pracę

Świadectwo pracy

Dyplom ukończenia studiów

Suplement do dyplomu ukończenia studiów

Odpis zupełny/skrócony aktu małżeństwa

Odpis zupełny/skrócony aktu urodzenia

Wyciąg bankowy

DANE KONTAKTOWE:

Tel. +48 509 566 602

e-mail: tłumacz przysięgły francuski

NIE ZGADZAM SIĘ na używanie tego adresu e-mail w celach marketingowych

Adres: Ul. Kadrowa 97/410,      04-426 Warszawa - Rembertów

Istnieje możliwość dostarczenia tłumaczeń do siedziby firmy lub spotkania w centrum Warszawy.