SPECJALIZACJE:

TŁUMACZENIA PRAWNICZE:  

  § prawo handlowe (umowy handlowe, statuty, odpisy KRS, protokoły ze zgromadzeń, uchwały...)
 
  § prawo karne (wyroki, pisma sądowe i procesowe, protokoły, opinie, zaświadczenia KRK...)     
 
  § prawo cywilne (dokumenty USC, dyplomy, pisma sądowe, pozwy, wyroki, umowy cywilne) 
   § prawo pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, delegowanie, dokumenty ZUS)     
 
  § prawo rodzinne (wyroki rozwodowe, dot. kontaktów, władzy rodzicielskiej, spadki, testamenty,    
 
 
  akty poświadczenia dziedziczenia (notoriété)...     
 
  § obrót nieruchomościami (akty notarialne sprzedaży, umowy najmu i dzierżawy, wypisy z rejestrów) 
 
  § akty notarialne (akty założycielskie spółek, umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, protokoły)   
 
  § prawo zamówień publicznych (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dokumenty przetargowe)
 
  § prawo własności intelektualnej (patenty, pisma, wnioski, umowy, postępowania sądowe)
  § inne dokumenty (ustawy, kodeksy, decyzje administracyjne, raporty, koncesje, certyfikaty 
 
  zgodności, wnioski, dokumenty tożsamości, postępowania egzekucyjne)  

Dokumenty Unii Europejskiej (dyrektywy, rozporządzenia, komunikaty, raporty, wyroki) 
 
 Finanse i ekonomia (sprawozdania finansowe, prospekty inwestycyjne, księgowość)  
 
Medycyna, zdrowie i farmacja (wypisy ze szpitala, wyniki badań, kosmetologia, instrukcje,    artykuły naukowe, ulotki, ankiety, zdrowe odżywianie) 
 
► INNE: IT, ubezpieczenia, dokumenty bankowe, podatkowe, celne, transportowe,  
 
materiały szkoleniowe, strony internetowe, instrukcje obsługi, prezentacje, itp.  
 
 
 
 
 
 
 
 Tłumaczenia ustne aktów notarialnych, rozpraw sądowych, negocjacji handlowych,
 
spotkań biznesowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako tłumacz prawniczy i przysięgły języka francuskiego najczęściej wykonuję następujące zlecenia: Tłumaczenie przysięgłe wyroku sądowego, umowy spółki lub statutu, protokołu zgromadzenia, umowy handlowej, aktu notarialnego, SIWZ, Tłumaczenie ustne aktu notarialnego, francuski. tłumacz przysięgły francuskiego. Tłumaczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ) na francuski, Tłumaczenie dokumentów przetargowych na język francuski, Tłumaczenie SIWZ francuski. Tłumaczenie przysięgłe statutu francuski, Tłumaczenie przysięgłe francuskiego wyciągu z rejestru spółek, Tłumaczenie przysięgłe raportu finansowego na francuski lub z francuskiego, Tłumaczenie przysięgłe wyroku sądowego z francuskiego na polski, tłumaczenia prawnicze francuski / polski. Tłumaczenia przysięgłe dla sądów i prokuratur. Tłumaczenie prospektu inwestycyjnego. tłumaczenia prawnicze francuski, tłumacz prawniczy francuski. tłumacz prawniczy francuskiego. tłumacz przysięgły francuski. Ttumacz przysięgły francuskiego. Tłumacz przysięgły francuskiego Warszawa. Traducteur juridique francais polonais. Traductions juridiques polonais. Traducteur assermente polonais. Tłumaczenie umowy na francuski. 

DANE KONTAKTOWE:

Tel. +48 509 566 602

e-mail: tłumacz przysięgły francuski

NIE ZGADZAM SIĘ na używanie tego adresu e-mail w celach marketingowych

Adres: Ul. Kadrowa 97/410,      04-426 Warszawa - Rembertów

Istnieje możliwość dostarczenia tłumaczeń do siedziby firmy lub spotkania w centrum Warszawy.