Bonjour !

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument? Prześlij go na maila do szybkiej wyceny (zdjęcie lub skan) wskazując termin realizacji.

Nowość: tłumaczenie przysięgłe opatrzone podpisem elektronicznym. Zgodnie z ustawą ma taką samą moc prawną jak tłumaczenie na papierze z pieczątką i podpisem. Może być wysłane bezpośrednio do urzędu.

Jestem tłumaczem przysięgłym i prawniczym języka francuskiego (TP 32/09) z ponad 12-letnim stażem i wykonuję tłumaczenia w następujących kombinacjach językowych:

Tłumaczenia przysięgłe i prawnicze: FR-PL i PL-FR.

Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone): FR-PL, PL-FR, ENG-FR, ENG-PL. 

Tłumaczenia ustne (akty notarialne, spotkania biznesowe, negocjacje, rozprawy sądowe): FR-PL, PL-FR.

DZIEDZINY TŁUMACZEŃ: PRAWO, Nieruchomości, IT, Unia Europejska (szczegółowo w zakładce "Tłumaczenia"). Wykonuję dużo tłumaczeń dla sądów i Prokuratur. 

ZALETY WSPÓŁPRACY ZE MNĄ: 

- Najwyższa jakość tłumaczeń pod względem językowym i merytorycznym oraz korekta końcowa.

- Terminowość i ekspresowe tłumaczenia dużej liczby stron (do 30 stron dziennie), w razie potrzeby pracuję w weekendy i w święta i współpracuję z innymi tłumaczami.

- Bezpłatna wycena w ciągu 1 godziny od otrzymania plików z dokumentami.

- Tworzenie glosariuszy w celu usprawnienia procesu tłumaczeń i zachowania spójności słownictwa w ramach wszystkich projektów.

- Bezwzględne zachowanie poufności oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

 

Tłumaczenie poświadczone w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie przysięgłe można podpisać podpisem elektronicznym, który zastępuje podpis i pieczęć tłumacza.

"Art. 18 1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Z powyższego wynika, że złożenie przez tłumacza przysięgłego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu dokumentu, wywołuje w świetle prawa takie same skutki prawne jak poświadczania tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej. Tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego poświadczam podpisem elektroniczym EuroCert. Tłumaczenie przysięgłe poświadczone podpisem elektronicznym mogę dostarczyć pocztą elektroniczną bezpośrednio do właściwego urzędu, uczelni, sądu. Uprzejmie proszę o potwierdzenie we właściwym urzędzie, że takie tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) z języka francuskiego zostanie przyjęte.


Tłumacz przysięgły języka francuskiego może również poświadczać za zgodność odpisy dokumentów sporządzonych w języku francuskim. Tłumaczenie przysięgłe jest tłumaczeniem urzędowym. Tłumacz przysięgły nie może poświadczać nieprawdy. Oryginał dokumentu należy okazać najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia. W przeciwnym razie, tłumaczenie jest poświadczone za zgodność z kopią. Prośba o poświadczenie za zgodność z oryginałem bez jego okazania jest przestępstwem z art. 18 KK.

 

Potwierdzenie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych w dniu 23.04.2019 r. jako tłumacz przysięgły języka francuskiego:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/translator,10268.html
 

Tłumacz przysięgły języka francuskiego oferuje tłumaczenia przysięgłe na francuski, tłumaczenia dla prokuratur francuski, tłumaczenia prawnicze francuski, tłumaczenia przysięgłe francuski oraz tłumaczenia prawnicze francuski takie jak tłumaczenie wyroku sądowego na język francuski, tłumaczenie pism procesowych francuski, tłumaczenie aktu notarialnego francuski, tłumaczenie umowy spółki na język francuski lub tłumaczenie statutu z języka francuskiego, tłumaczenie przepisów ustawowych francuski, tłumaczenie dokumentów unijnych francuski, tłumaczenia ustne francuski, tłumaczenia z języka angielskiego na francuski. Jako Tłumacz przysięgły francuskiego wykonuję tłumaczenia przysiegłe francuski i tłumaczenia prawniczne na francuski, tłumaczenie umowy na francuski, tłumaczenie dowodu rejestracyjnego francuski, tłumaczenie przysięgłe wyroku na francuski. Traducteur officiel Pologne. Traductions assermentees polonais. Traducteur juridique polonais. Traducteur juridique Varsovie. Traducteur juridique Pologne. Tłumaczenie sprawozdania finansowego na francuski. Traducteur jure polonais. Tłumacz francuskiego prawo karne. Tłumacz francuskiego prokuratura.

 

DANE KONTAKTOWE:

Tel. +48 509 566 602

e-mail: km@traduire.pl

Adres: Ul. Kadrowa 97/410,      04-426 Warszawa - Rembertów

NIE ZGADZAM SIĘ na używanie tego adresu e-mail w celach marketingowych

Mogę dostarczyć tłumaczenia do siedziby firmy kurierem lub osobiście lub spotkać się w centrum Warszawy.